Postingan

Hasil Nilai PAT dan UAS Bahasa Indonesia Semester Genap 2018

001. Siti Sarah Tamara (10 BSI):95 002. M. Kurnia Saputra (10 Sos 1 SJ):93 003. Kms. Abdurrahman (10 Sos 2 SJ):93 004. Maharani Alfareza (10 BSI):93 005. Desti Amelia Putri (10 BSI):92 006. Mutiara Mareta (11 IPA, BSI):91 007. Fajri (10 Sos 2 SJ):91 008. Freti Angreyeni (10 BSI):91 009. Nyayu Nurul C (11 IPA, BSI):90 010. Michael Suryanto (10 Sos 2 SJ):89 011. Rintan Parera (11 IPA, BSI):88 012. Alif Hibatullah (10 BSI): 88 013. Vira Oktavia (11 IPA, BSI):87 014. Marisah Anggraini (10 Sos 1 SJ):87 015. Nurhayati (10 Sos 2 SJ):87 016. Asia Wulandari (11 IPA, BSI): 87 017. Laura Kartika Sari (10 BSI):86 018. Misbah Laila (10 BSI):86 019. Rani Osta Aldena (11 IPA, BSI):85 020. M. Hardian (11 IPA, BSI):85 021. Reza Riswani (11 IPA, BSI):85 022. Aan (11 IPA, BSI)`:` 84 023. Ananda Aulia (10 BSI):84 024. Apriyani (10 BSI): 84 025. Setiyawan (11 IPA, BSI):83 026. Bagas Arjun P (10 BSI):82 027. Farhan (10 Sos 2 SJ):81 028. M. Kaka Kadafi (10 Sos 1 SJ):79 029. Muhamad Arya P (10 BSI):78 030.…

Hasil MID Genap Kelas XI IPA SMA BSI Palembang

01. Rani Osta Aldena: 97

02. M. Hardian: 93

03. Aan: 91

04. Vira Oktavia: 91

05.Rintan Parera: 88

06. Asia Wulandari: 88

07. Sendi Irawan: 88

08. Annisa Rahmadini: 86

09. Dini Meilani: 86

10. Mutiara Mareta: 85

11. Nyanyu Nurul Khumairoh: 84

12. M. Rio Prihartanto: 83

13. Tariza Meilani: 83

14. Rajit Gandi: 79

15. Rizki Akbar Hidayat: 75

-------------------------------- (KKM = 75)

16. Reza Riswani: 74

17. M. Habib Mustaqim: 73

18. Setiyawan: 68

19. Rahayu Zulfazrianti: 60

20. Siti Aisyah: 60.


Hasil MID Bahasa Indonesia Genap Kelas 10 2018

01. Siti Sarah T: 95

02. Ananda Aulia: 94

03. Maharani Alvareza: 93

04. M. Maliki: 88

05. Bagas Arjun P: 87

06. Freti Angreyeni: 86

07. Diki Wahyudi: 86

08. Misbah Laila: 85

09. Uswatun Hasanah: 80

10. Desti Amelia: 78

11. Apriyani: 78

12. Alif Hibatullah: 78

13. Laura Kartika: 76

14. Sari Utami: 76

--------------------------------------- KKM = 75

15. Muhammad Arya PS: 74

16. Sari Apriani: 74

17. Khairul Anwar: 73

18. Anggi Permata S: 71

19. Salimah: 68

20. M. Rivai: 66

21. Teza Irawan: 61

22. Windi Permata Sari: 59

23. Nico Iskandar: 57

24. Crisna Hadie P: 52

25. M. Zainudin: 46


Hasil Ujian Praktik Bahasa Indonesia Kelas 12 IPA 1 dan 2 SMA BSI 2018

Nilai berikut merupakan akumulasi nilai 3 catatan wajib semester genap (30%), proses praktik selama 2 tahun (40%), dan ulangan praktik (30%).


01. Iin: 96,9

02. Siska Permata Sari: 96,8

03. Tiwik Ramadhanti: 94,9

04. Desalda Dwi R: 94,9

05. Tari Mulyani: 94,9

06. Reni Merichi: 94,4

07. Siti Fatimah: 92,9

08. Safitri: 92,3

09. Johan Pratama: 92,0

10. Intan Maulina: 91,9

11. Yopita Sari: 91,6

12. Febrin Ayu: 91,1

13. Yuli Yanti: 90,7

14. Sari Meilani: 90,7

15. Indri Oktaviani: 89,6

16. Nofi Fitria: 89,6

17. Mira Aryani: 89,5

18. Siti Salsabila: 89,3

19. Susi Tamala Sari: 88,3

20. Siti Masito: 88,2

21. Merayu: 87,6

22. Sari Patunisa: 87,5

23. Oktarisa: 86,7

24. Kurnia: 86,3

25. Nur Aini: 86,2

26. Lia Elsaputri: 86,1

27. Jaya Kesuma: 85, 6

28. Ade Havivah: 85,5

29. Widia Sari: 85,3

30. Rully Febriansyah: 85,2

31. Ari Anggara: 85,2

32. Paulin Prameisela: 84,5

33. Ahmad Joan S: 83,7

34. Rico Ronaldo: 83,1

35. M. Irfan: 82,9

36. M. Wahyu: 82,6

37. M. Apriansyah: 81,4

38. Jodi Bastiar: 81,1

39…

Hasil Nilai PTS Bahasa Indonesia SMA Sumsel Jaya 2018

01. M. Kurnia Syahputra, X Sos 1: 93
02. Fajri, X Sos 2: 93
03. Michael Suryanto, X Sos 2: 91
04. Nurhayati, X Sos 2: 88
05. KMS. Abdurrahman Cholil, X Sos 2: 87
06. Rizma Amanda, X Sos 1: 81
07. Abdullah Zidan, X Sos 1: 81
08. M. Syahrul Gunawan, X Sos 1: 80
09. Marisah Anggraini, X Sos 1: 77
10. Cinta Rahmawati, X Sos 2; 74
11. Romli, X Sos 2: 74
12. Yuni Aryani, X Sos 2: 73
13. Ananda Natalia, X Sos 2: 72
14. Farhan, X Sos 2: 68
15. M. Septiansyah, X Sos 1: 67
16. M. Alfarizi, X Sos 2: 65
17. M. Redho, X Sos 2: 58
18. M. Ilham Syaputra, X Sos 2: 53
19. M. Kaka Khadafi, X Sos 1: 47
20. M. Ilyas, X Sos 1: 39
21.

RPP KELAS X KD 3.2 DAN 4.2 BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013 REVISI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah                       : Mata pelajaran             : Bahasa Indonesia Kelas/Semester            : X/ Ganjil Materi Pokok              : Menganalisis Teks Laporan Observasi Alokasi Waktu            : 6 x 45 menit (3 pertemuan)
A.        Kompetensi Dasar       3.2  Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan.                           4.2 Mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek  
                  kebahasaan.
B.        Tujuan Pembelajaran 1.Dengan membaca beberapa teks laporan hasil observasi, siswa dapat
      melakukan analisis terhadap isi, struktur, dan aspek kebahasaannya dengan
      benar. 2.Dengan melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena alam, sosial,
      ataupun budaya, siswa dapat dapat menulis teks laporan dengan
      memerhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaannya.
C.        Indikator Ketercapaian Kompetensi 1.Menguraikan  isi teks laporan hasil observasi 2.Mememerinci struktur d…