Kamis, 16 Oktober 2014

Hasil MID Bahasa Indonesia Kelas XI Sosial 2 SMA Sumsel Jaya Palembang

Hasil MID Bahasa Indonesia Kelas XI Sosial 2
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014 – 2015
SMA Sumsel Jaya Palembang

01. Shaffriyanti /73/ - /2,92/ - /B/
02. Muhammad Awaluddin /70/ - /2,80/ - /B/
03. Muhammad Puadi /68/ - /2,72/ - /B/
04. Muhammad Ilham /68/ - /2,72/ - /B/
05. Muhammad Royhan /67/ - /2,68/ - /B/
06. Sigit Pratama /66,5/ - /2,66/ - /B/
07. Nanda Sartika /66/ - /2,64/ - /B-/
08. Muhammad Arman /65,5/ - /2,62/ - /B-/
09. Deaz Zikriansyah /64/ - /2,56/ - /B-/
10. Sri Devi /64/ - /2,56/ - /B-/
11. Tita Meirina /64/ - /2,56/ - /B-/
12. Syella Puspa /62/ - /2,48/ - /B-/
13. Jimi Iswara /62/ - /2,48/ - /B-/
14. Depri Marlanda /62/ - /2,48/ - /B-/
15. Ayu Septianda /61,5/ - /2,46/ - /B-/
16. Suryati /61,5/ - /2,46/ - /B-/
17. Novia /59/ - /2,36/ - /B-/
18. Muhammad Kholid /59/ - /2,36/ - /B-/
19. Syamsul /57/ - /2,28/ - /C+/
20. Muhammad Firman /57/ - /2,28/ - /C+/
21. Muhammad Faisal /57/ - /2,28/ - /C+/
22. Muhammad Sakti /57/ - /2,28/ - /C+/
23. Bhillpill Fouriansyah /57/ - /2,28/ - /C+/
24. Merlina Fitria /56,5/ - /2,26/ - /C+/
25. Lela Aprianti /55,5/ - /2,22/ - /C+/
26. Muhammad Arfansyah /53,5/ - /2,14/ - /C+/
27. R Aditya Manggala /53/ - /2,12/ - /C+/
28. Muhammad Agustiawan /52,5/ - /2,10/ - /C+/
29. Kgs Gilang /52/ - /2,08/ - /C+/
30. Muhammad Rio /50/ - /2,00/ - /C+/
31. Yohanes /47/ - /1,88/ - /C/
32. Adi Pratama /46,5/ - /1,86/ - /C/
33. Maulana Soni /43/ - /1,72/ - /C/

1. Nilai di atas merupakan nilai asli dari hasil MID bahasa Indonesia.
2. KKM sesuai dengan sistem konversi kurikulum 2013 adalah minimal /61/ - /2,33/ - /B-/.
3. Ketetapan rapat menjelaskan bahwa tidak diadakan REMEDIAL.
4. Jika terjadi perubahan, maka akan diberitakan segera.

Palembang, 16 Oktober 2014
Guru Bidang Studi,

Alvian Kurniawan, S.Pd.

Hasil MID Bahasa Indonesia Kelas XII AP SMK BSI Palembang

Hasil MID Bahasa Indonesia Kelas XII Administrasi Perkantoran
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014 – 2015
SMK Bina Sriwijaya Indonesia (BSI) Palembang

01. Aditya Jaya /93/
02. Sella Putri /82/
03. Sandra Meliani /72/
04. Novi Yanti /72/
05. Haruddin Fajri /71/
06. Randi Putra /67/
07. Citra Dwi /65/
08. M Aditya Dewo /62/
09. Rido Trinando /61/
10. M Aguscik /60/
11. Neni Novitasari /56/
12. Herman Sawiran /56/
13. M Zupriansyah /54/
14. Devi Safitri /52/
15. Riza Hayuni /44/
16. Erinda Nur /39/


NB: KKM = 80, Untuk remedial silakan hubungi guru bidang studi.

Palembang, 16 Oktober 2014
Guru Bidang Studi,


Alvian Kurniawan, S.Pd.

Hasil MID Bahasa Indonesia Kelas X SMA Sumsel Jaya dan BSI Palembang

Hasil MID Bahasa Indonesia Kelas X (IPA-IPS) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014 – 2015
SMA Bina Sriwijaya Indonesia (BSI) Palembang dan SMA Sumsel Jaya Palembang

001. Dian Novita, X Alam, SJ, 95
002. Putri Alvira, X IPA 2, BSI, 90
003. Feliana, X Alam, SJ, 88
004. Sari Wulandari, X Alam, SJ, 87
005. Adinda Azzahra, X IPA 2, BSI, 85
006. Indah Ayu, X Sos 1, SJ, 85
007. Liza Anjas, X IPA 2, BSI, 84
008. Yohanes Wijaya, X Alam, SJ, 83
009. Sutia Ningrum, X IPA 1, BSI, 82
010. Ade Septi, X Alam, SJ, 81
011. Desta Amelia, X IPA 1, BSI, 80
012. Siti Ardhela, X Alam, SJ, 80
013. Amelia Putri, X IPA 1, BSI, 79
014. Devin, X Alam, SJ, 78
015. Pita Sari, X IPA 1, BSI, 78
016. Maria Caroline, X Sos 1, SJ, 77
017. Mega Utami, , X Sos 1, SJ, 77
018. Nopan Ariansyah, X IPA 2, BSI, 77
019. Julia Noviyani, X IPA 1, BSI, 76
020. Susilawati, X Alam, SJ, 75
021. Nada Afifah, X IPA 2, BSI, 71
022. Diah Ayu, X IPA 2, BSI, 71
023. Fitriyanti, X Alam, SJ, 71
024. Adriyani Violentina, X Alam, SJ, 71
025. Ayu Muthia, X Alam, SJ, 70
026. Ratih Agustina, , X Sos 1, SJ, 69
027. Melisa Rosada, X IPA 2, BSI, 68
028. Aira Devani, X Alam, SJ, 68
029. Gilang Ar Rofiq, X IPA 2, BSI, 68
030. Wanda Agustin, X IPA 1, BSI, 66
031. Rizki Fatiah, X Sos 2, SJ, 66
032. M. Syidiq, X IPA 2, BSI, 66
033. Imam Solihan, , X Sos 1, SJ, 65
034. Wahyu Setiawan, X IPA 1, BSI, 63
035. Natasha, , X Sos 1, SJ, 62
036. Nanda Karlena, , X Sos 1, SJ, 58
037. Rendi Heryanto, X IPA 2, BSI, 58
038. Rensi Nanda, X Sos 2, SJ, 58
039. Ade Lestari, X IPA 2, BSI, 58
040. Andreyansyah, X Alam, SJ, 58
041. Aji Ismail, X IPA 2, BSI, 57
042. Rizky Amanda, , X Sos 1, SJ, 57
043. Rika Amelia, X IPA 2, BSI, 56
044. Saleh, X Alam, SJ, 55
045. M Maulana Ahsan, X Alam, SJ, 55
046. Khairunnisa, X IPA 1, BSI, 54
047. Junaria, , X Sos 1, SJ, 54
048. M Sulaiman, X Alam, SJ, 54
049. Era Irawan, X Sos 2, SJ, 54
050. M Humam, X Alam, SJ, 54
051. Sultan Alif, X Sos 2, SJ, 54
052. Ahmad Rezah, X Alam, SJ, 53
053. Renaldi Pratama, X IPA 1, BSI, 53
054. Susanti Indah, X IPA 2, BSI, 53
055. Putri Nadia, X IPA 1, BSI, 52
056. M Rexsi Putra, X Alam, SJ, 51
057. RM Ari Agus, X Alam, SJ, 50
058. M Filbal, X Sos 2, SJ, 50
059. M Firmansyah, X Alam, SJ, 49
060. M Sulaiman, X IPA 2, BSI, 49
061. Ratih Syahfitri, X Sos 1, SJ, 48
062. Muhammad Arvan, X IPA 1, BSI, 48
063. KMS M Adam, , X Sos 1, SJ, 48
064. Andre Pangestu, X Alam, SJ, 48
065. TB Endang Saputra, X Alam, SJ, 48
066. Ajeng Kartina, X IPA 1, BSI, 47
067. M Reza, X Sos 2, SJ, 47
068. Megawati, X IPA 1, BSI, 46
069. Pradana Rizky, , X Sos 1, SJ, 45
070. Riyu Bagaskara, X IPA 2, BSI, 45
071. M Firdaus, X Sos 2, SJ, 45
072. Monika Yuniarti, X IPA 1, BSI, 45
073. M Edo Adhary, , X Sos 1, SJ, 44
074. M Supriyanto, X IPA 1, BSI, 43
075. Ridho Tulus, X Alam, SJ, 43
076. Tri Utari, X IPA 2, BSI, 42
077. M Novian Fahri, , X Sos 1, SJ, 42
078. Muhammad Irfan, X IPA 2, BSI, 39
079. M Ali Rahman, X Sos 2, SJ, 39
080. Aldi, X Sos 2, SJ, 38
081. M Robin, X Sos 2, SJ, 38
082. Nisa Ismawarti, X IPA 1, BSI, 36
083. Waisal Qorni, X IPA 2, BSI, 36
084. Sintia Putri, X Sos 2, SJ, 36
085. Fani Anggreani, X Sos 2, SJ, 36
086. Ahmad Yudistira, X IPA 1, BSI, 35
087. M Ridho, X Alam, SJ, 34
088. Desi Nurjanah, X Alam, SJ, 33
089. Muhammad Ismail, X IPA 1, BSI, 33
090. Farel Mandala, X IPA 1, BSI, 33
091. Ismail, , X Sos 1, SJ, 33
092. Teddy Apriansyah, X Sos 2, SJ, 32
093. Sulistia, X IPA 1, BSI, 31
094. Eka Rahmadani, , X Sos 1, SJ, 31
095. M Ferry Alfazeri, , X Sos 1, SJ, 31
096. RM Afrizani, X Sos 2, SJ, 31
097. Wais Al Korni, , X Sos 1, SJ, 31
098. Dicky Zzulkarnain, X Sos 2, SJ, 30
099. Indah Adelia, X Sos 2, SJ, 29
100. Novianti, X Sos 2, SJ, 29
101. M Darmawan, X Sos 2, SJ, 29
102. Muhammad Sholeh, X IPA 1, BSI, 27
103. Agustina, X IPA 1, BSI, 27
104. Imroatul Khumairoh, X Sos 2, SJ, 25
105. M Satria, X Sos 2, SJ, 25
106. Hengki Youhanes, X Sos 2, SJ, 23
107. Ismail M, X Sos 2, SJ, 23
108. Sha-Sha Amanda, X Sos 2, SJ, 22
109. Dinar Sopianto, X Sos 2, SJ, 22
110. Robby Hermawan, , X Sos 1, SJ, 21
111. M Dandi, , X Sos 1, SJ, 21
112. Yudha Pratama, , X Sos 1, SJ, 21
113. Ristia Khairunnisya, , X Sos 1, SJ, 20
114. M Rafly Julian, , X Sos 1, SJ, 20
115. Pandi Ahmad, X Sos 2, SJ, 20
116. Firmansyah, , X Sos 1, SJ, 17
117. Melvan Primatama, X Sos 2, SJ, 15
118. Ahmad Syafei, X IPA 2, BSI, 13
119. M Abdul Aziz, , X Sos 1, SJ, 6

Hasil MID ini masih berbentuk asli dan belum digabungkan dengan nilai presentasi dan tugas laporan hasil observasi.


Palembang, 16 Oktober 2014
Guru Bidang Studi,


Alvian Kurniawan, S.Pd.

Selasa, 10 Juni 2014

Hasil Ulangan Bahasa Indonesia Semester Genap Kelas X SMA Sumsel Jaya Palembang Tahun Ajaran 2013 - 2014

Setelah dilangsungkan ulangan semester genap tahun ajaran 2013 – 2014 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 pukul 07.00 – 08.30 WIB di ruang 1 – 7 SMA Sumsel Jaya Palembang, maka berdasarkan hasil pengoreksian oleh guru yang bersangkutan diperoleh data hasil sebagai berikut.

TUNTAS

01. Ayu Lestari – X.C – 96
02. Faisal Akbar – X.B – 93
03. Lulu – X.D – 91
04. Shielfiyani – X.C – 84,5
05. Dyah Ihsania – X.D – 81,5
06. Nurul Sakinah – X.B – 81,5
07. M. Yusuf Denni – X.B – 81
08. Ellana Nur Aprilia – X.A – 80
09. Erliza Regita Cahyani – X.A – 80
10. Ayu Septianda – X.A – 78
11. M. Daniel Alfiqh – X.B – 78
12. Balkis Mauliani – X.C – 77,5
13. Tri Milanda – X.C – 75

TIDAK TUNTAS

14. Novia – X.A – 74,5
15. Siti Nurul Jaleha – X.D – 73,5
16. Bella Aulia – X.D – 73
17. M. Arfansyah – X.B – 72,5
18. Afifah Farhana – X.D – 72,5
19. M. Raka Vikriansyah – X.A – 72
20. Shafriyanti – X.A – 71
21. Deas Zikriansyah – X.C – 70
22. Ayu Aprilia – X.A – 69,5
23. Valennia – X.C – 69,5
24. Ayu Novita – X.A – 69
25. Sri Devi – X.A – 67
26. Miftahul Jannah – X.B – 66,5
27. Syamsul – X.B – 66,5
28. M. Jecky Aprizal – X.A – 66,5
29. Youvany Ilyas – X.A – 66
30. M. Agustiawan – X.B – 66
31. Nyimas Ayu Kendari – X.A – 65
32. Aji Sona – X.B – 65
33. Bella Oktaviana – X.B – 64,5
34. Ricky Fernando – X.A – 64
35. Antarico Wiragian – X.D – 64
36. Syella Puspa Indah – X.C – 63,5
37. M. Hafizo – X.B – 63,5
38. Tita Merina – X.C – 62
39. Riki Ferdiansyah – X.B – 61,5
40. Astuti – X.D – 61
41. Adji Pangestu – X.C – 61
42. Riduan Juliansyah – X.C – 57,5
43. Arianto Wijaya – X.D – 57,5
44. M. Firman Syaputra – X.B – 57
45. M. Anjasmara T – X.C – 55,5
46. Nanda Sartika, X.A – 55,5
47. Lela Aprianti – X.C – 53,5
48. Nabilla – X.C – 54,5
49. Merlina Fitria – X.D – 53,5
50. Joni Iswanto – X.C – 53,5
51. Adinda Mutiara – X.B – 53
52. Ilham Ramadhan – X.B – 52
53. M. Rio Ramadhan – X.B – 52
54. Siti Maharani – X.D – 52
55. Heriadi – X.D – 51,5
56. Lia Pebriani – X.D – 51
57. M. Ilham Pratama – X.A – 51
58. Adi Pratama – X.B – 50,5
59. Riska Aryani – X.A – 50
60. M. Fuadi – X.C – 50
61. Ari Alamsyah – X.A – 49,5
62. Maulana Akhsan – X.A – 47,5
63. M. Teddy – X.C – 47,5
64. Wais Al korni – X.A – 47,5
65. Kgs Gilang Ramadhan – X.B – 47
66. M. Suryadi – X.C – 47
67. Meity Iriaty – X.B – 46,5
68. M. Sakti Permadi – X.D – 46
69. Suryati – X.A – 45,5
70. Putri Amelia – X.B – 45,5
71. Sigit Pratama – X.B – 45
72. Teddy Fuad – X.C – 45
73. M. Nando Syaputra – X.D – 44,5
74. Frecylia – X.D – 44,5
75. M. Taufiqurrahman – X.B – 44,5
76. R. Rama Dwwiantara – X.C – 43
77. Resfiana M – X.A – 43
78. Linda – X.D – 42
79. M. Syawaluddin – X.C – 42
80. Sahrul – X.D – 39
81. Ari Putra – X.D – 39
82. M. Arman Wijaya – X.B – 39
83. Nyimas Putri Maharani – X.D – 38
84. Marina Darvianti – X.B – 37,5
85. Kelvin Dwianto – X.A – 36
86. Hardy Saputra – X.A – 36
87. Kendy Pratama – X.A – 35,5
88. Dinnar Sopianto – X.C – 35,5
89. Sicillia – X.D – 35
90. M. Awalludin – X.A – 34
91. Jimmi Iswara – X.B – 33,5
92. RA. Maulana Soni – X.A – 33
93. Cici Jarista – X.B – 33
94. MS Kurniawan – X.B – 32,5
95. Yohanes Adi Saputra – X.A – 32
96. Triani Lulu Pratiwi – X.B – 31,5
97. Agus Saputra – X.C – 31
98. Andre Arfiansyah – X.B – 31
99. Bill Phil F – X.C – 30,5
100. A. Nur Saiful Anam – X.B – 30
101. M. Khalid Gifari – X.D – 30
102. Defri Marlanda – X.B – 30
103. R. Aditya Manggala – X.D – 29,5
104. M. Hasan Basri – X.B – 28,5
105. Gustian Chory – X.A – 28
106. M. Syukri Irfani – X.A – 25,5
107. RM Riski Wahyu Prayoga – X.D – 23
108. M. Reza – X.A – 22
109. Juvendy S – X.A – 21
110. M. Reza Fahlevi – X.A – 18,5
111. M. Faisal Amir – X.D – 16,5
112. Kgs Geriansyah – X.B – 0

CATATAN:

1. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat semester genap, hasil semesteran TIDAK DIADAKAN REMEDIAL.

2. Jika hasil akhir tidak mencukupi KKM 75, maka nilai bantu ada pada nilai proses yang meliputi:
(a) Nilai catatan sebanyak 12 buah, kecuali X.B sebanyak 13 buah;
(b) Nilai latihan selama 1 semester yang tertulis di kartu nilai (bagi yang tidak mengumpul kartu nilai, maka dipastikan GAGAL, jika tidak segera diurus).
(c) Nilai kehadiran selama satu semester.
(d) Nilai tugas akhir menulis cerpen di catatan facebook yang kemudian di bagikan pada dinding facebook smasumseljayapalembang@gmail.com.

3. Pelaporan nilai ke wali kelas masing-masing-masing akan ditunda apabila siswa yang bersangkutan tidak atau belum mengumpulkan buku paket bahasa Indonesia di Perpustakaan dalam keadaan telah disampul hingga limit waktu yang ditentukan.

4. Kelengkapan keseluruhan nilai akan diumumkan setelah semesteran berakhir dan bagi siswa yang hendak melengkapi seluruh kekurangan nilai, termasuk pengumpulan catatan, latihan, tugas akhir, kartu nilai, buku paket dan lain-lain silakan menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan.

5. Apabila kelengkapan yang disebutkan di atas tidak dipenuhi dengan sebaik-baiknya, maka siswa yang bersangkutan akan dinyatakan TIDAK TUNTAS untuk pelajaran bahasa Indonesia dan dinyatakan TIDAK NAIK KELAS.

Demikian pengumuman ini saya sampaikan, harap dapat diindahkan. Atas perhatian, saya ucapakn terima kasih.

Palembang, 10 Juni 2014
Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia,

Alvian Kurniawan, S.Pd.

Kamis, 20 Februari 2014

HASIL MID BAHASA INDONESIA SEMESTER GENAP SMA SUMSEL JAYA PALEMBANG

PENGUMUMAN HASIL MID SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS X SMA SUMSEL JAYA PALEMBANG

Telah dilaksanakan Ujian MID Semester ganjil mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X, pada:
Hari, tanggal : Rabu, 18 Februari 2014
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Ruang kelas XA, XB, XC dan XD SMA Sumsel Jaya
Berdasarkan hasil pengoreksian yang dilakukan oleh:
Nama : Alvian Kurniawan, S.Pd.
Jabatan : Guru bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia
Maka, dikeluarkanlah hasil sebagai berikut.
1. Faisal Akbar-B-94
2. Dyah Ihsania-D-90
3. Nurul Siti-D-89
4. Shielfyani-C-88
5. Erliza Regita-A-84
6. Miftahul Jannah-B-81
7. Ayu Aprilia-A-81
8. Ayu Lestari-C-80
9. M. Arfansyah-B-80
10. M. Yusuf Denni-B-79
11. Youfani Yulias-A-78
12. Lulu-D-77
13. Riki Ferdiansyah-D-77
14. Ellana Aprilia-A-75
15. M. Danil Alfigh-B-75
16. Nabilla-C-75
17. Balkis Mauliani-C-74
18. Syamsul-B-74
19. Tita Meirina-C-74
20. Ayu Novita-A-73
21. Nurul Sakinah-B-73
22. Bella Oktaviana-B-72
23. Ayu Septianda-A-71
24. Nanda Sartika-A-71
25. R. Rama Dwiantara-C-70
26. Nyimas Ayu Kendari-A-69
27. Afifah Farhana-D-69
28. M. Awalludin-A-66
29. M. Rio Ramadhan-B-66
30. Shafriyanti-A-66
31. Astuti-D-66
32. Ricky Fernando-A-65
33. M. Arman Wijaya-B-65
34. Bella Aulia-D-63
35. M. Jecky Aprizal-A-63
36. Sigit Pratama-B-62
37. M. Firman S-B-62
38. Arianto-D-61
39. Aji Sona-D-60
40. Merlina Fitria-D-60
41. Sri Devi-A-60
42. Adinda Mutiara-B-59
43. Syella Puspa-C-59
44. M. Raka Vikriansyah-A-58
45. Riduan Juliansyah-C-57
46. Resfiana Marandini-A-57
47. Lela Apriyanti-C-57
48. Sahrul-D-57
49. Marina Darvianti-B-56
50. Riska Aryani-A-55
51. Tri Milanda-C-55
52. M. Fuadi-C-55
53. Frecylia-D-54
54. Jimmi Iswara-B-54
55. R.A. Maulana-A-53
56. M. Sakti Permadi-D-52
57. M. Agustiawan-B-52
58. M. Nando Saputra-D-52
59. M. Hafizo-B-52
60. Ms. Kurniawan-B-52
61. Novia-A-51
62 Valennia-C-51
63. Adji Pangestu-C-51
64. Hardi Saputra-A-51
65. Suryati-A-50
66. Kgs. Gilang Ramadhan-B-48
67. Antarico Wiragian-D-48
68. M. Ari Putra-D-47
69. R. Aditya Manggala-D-47
70. Ari Alamsyah-A-47
71. Cici Jarista-B-46
72. Triyani Lulu-B-46
73. Linda-D-44
74. Meli Ani-C-44
75. Bobby Lerian-D-44
76. M. Taufiqurrahman-B-43
77. M. Arman Wijaya-B-43
78. Bhill pill-C-43
79. Kelvin Dwiyanto-A-42
80. M. Rio Ramadhan-B-41
81. Teddy Fuad-C-41
82. M. Hasan Basri-B-41
83. M.. Anjasmara T-C-40
84. Ilham Ramadhan-B-39
85. Heriadi-D-39
86. M. Syawaluddin-C-39
87. Meity Irianty-B-37
88. Adi Pratama-B-36
89. M. Ilham Pratama-A-35
90. Agus Saputra-C-35
91. Muharom Setya-C-35
92. Deaz Zikriansyah-C-34
93. Defri Marlanda-B-34
94. Siti Maharani-D-33
95. M. Kholid Gifari-D-32
96. Lia Pebriani-D-31
97. Sicillia Susanti-D-30
98. Putri Amelia-B-29
99. Dinar Sopianto-D-27
100. Yohanes Adi-A-26
101. M. Suryadi –C-25
102. Joni Iswanto-C-24
103. M. Rizky Rizaldi-C-23
104. Kendy Pratama-A-23
105. M. Faisal Amir-D-21
106. Gustian Choery-A-20
107. Nyimas Putri-D-18
108. Juvendi-A-16
109. R.M. Rizki Wahyu-D-16
110. M. Teddy-A-13
111. Wais Al Korni-A-13
112. M. Reza-A-9
113. M. Syukri Irfani-A-8
114. Kms. M. Reza-A-0
115. M. Reza Fahlevi-A-0
116. Maulana Akhsan-A-?
117. M. Hafiz-D-?
118. Andre Afriansyah-B-?
119. Ahmad Saiful Anam-B-?
120. Meidina-B-?
121. Yuli Isnati-B-?
122. Ahmad Daniel-D-?
123. Kgs. A. Geriansyah-B-?
124. Ahmad Ihsan-C-?
125. Rian Saputro-C-?
126. Reza Ramdhan-C-?

Catatan:
Tugas praktik MID membuat dua karangan pilihan di catatan facebook paling lambat diposting pada: Minggu, 23 Februari 2014 pukul 19.00 WIB. Terima kasih!

Minggu, 08 Desember 2013

Hasil Ulangan Bahasa Indonesia Kelas X Semester Ganjil SMA Sumsel Jaya Palembang

Telah dilaksanakan ulangan semester ganjil untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas X SMA Sumsel Jaya Palembang pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 7 Desember 2013
Waktu : Pukul 07.00 s.d. 08.30 WIB
Tempat : Ruang 1-7 SMA Sumsel Jaya Palembang
Setelah dilakukan pengoreksian, maka berikut adalah data nilai hasil semesteran bahasa Indonesia siswa kelas X.A, X.B, X.C dan X.D.
(KKM = 75 (Tujuh puluh lima)

01.Balkis Mauliani, C, 86
02.`Dyah Ihsania, D, 85
03.`Faisal Akbar, B, 84
04. Shelfyani, C, 84
05. Ayu Aprilia, A, 76
06. Ellana Nur Aprilia, A, 76
07. Ayu Lestari, C, 75
08. Nurul Siti Jaleha, D, 72
09. Ayu Septianda, A, 72
10. Adinda Mutiara, B, 70
11. Pini Alpinitasari, A, 69
12. Ayu Novita, A, 67
13. Bella Oktaviana, B, 67
14. Lulu, D, 67
15. Astuti, D, 66
16. Miftahul Jannah, B, 65
17. Novia, A, 65
18. M. Raka Fikriansyah, A, 65
19. Youfanny Yuliyas, A, 65
20. R. Rama Dwiantara, C, 62
21. Riduan Juliansyah, C, 62
22. M. Awaluddin, A, 60
23. Nyimas Ayu, A, 60
24. Riska Aryani, A, 60
25. M. Daniel Alfigh, B, 59
26. Afifah Farhana, D, 57
27. Bella Aulia, D, 55
28. Sahrul, D, 55
29. Erliza Regita, A, 54
30. Nanda Sartika, A, 54
31. Shafriyanti, A, 54
32. Resfiana, A, 54
33. M. Arfansyah, B, 54
34. Aji Sona, D, 53
35. Nurul Sakinah, B, 53
36. M. Jecky Aprizal, A, 53
37. Antarico Wiragian, D, 53
38. Lia Febriani, D, 52
39. Arianto Wijaya, D, 52
40. M. Rio Ramadhan, B, 52
41. Adji Pangestu, C, 52
42. Tri Milanda, C, 51
43. M. Agustiawan, B, 50
44. Kevin Dwiyanto, A, 49
45. Putri Amelia, B, 49
46. Frecylia, D, 49
47. Yuli Isnati, B, 49
48. M. Anjasmara Triansah, C, 48
49. Ricky Fernando, A, 48
50. M. Sakti Permadi, D, 47
51. M. Ilham Pratama, A, 46
52. Sri Devi, A, 45
53. M. Yusuf Deni, B, 45
54. Siti Maharani, D, 44
55. R. Aditya Manggala, D, 44
56. Valenia, C, 44
57. Tita Meirina, C, 43
58. Maulana Soni, A, 42
59. Merlina, D, 42
60. Cici Jarista, B, 41
61. Deas Zikriansyah, C, 41
62. Kgs. Gilang Ramadhan, B, 41
63. Bobby Lerian, D, 40
64. Heriadi, D, 40
65. Defri Marlanda, B, 38
66. Marina Darvianti, B, 37
67. Ilham Ramadhan, B, 37
68. M. Kurniawan, B, 37
69. M. Arman Wijaya, B, 37
70. Nabila, C, 36
71. Syella Puspa Indah, C, 36
72. M. Puadi, C, 35
73. Ary Putra Nirwana, D, 34
74. M. Teddi, A, 33
75. Adi Pratama, B, 33
76. Sicilia Susanti, D, 33
77. M. Reza Fahlevi, A, 33
78. M. Nando Saputra, D, 32
79. Syamsul, B, 31
80. Maulana Ahsan, A, 31
81. Triani Lulu, B, 31
82. M. Hafizo, B, 31
83. Linda, D, 30
84. Suryati, A, 30
85. M. Syukri Irfani, A, 30
86. Meliani, C, 29
87. Meity Irianty, B, 28
88. A. Nur Saiful Annam, B, 28
89. Jimmi Iswara, B, 27
90. Sigit Pratama, B, 25
91. Agus Saputra, C, 25
92. Kendy Pratama, A, 25
93. Wais Al Korni, A, 25
94. Kgs. Geriansyah, B, 25
95. M. Firmansyah, B, 24
96. Ari Alamsyah, A, 24
97. Bill Phill, C, 23
98. M. Darmawan, D, 23
99. Lela Apriyanti, C, 20
100. Hardy Saputra, A, 19
101. M. Khalid Ghifari, D, 19
102. Meidina Sulfani, B, 18
103. M. Suryadi, C, 18
104. Gustiawan Choery, A, 17
105. Joni Iswanto, C, 16
106. M. Faisal Amir, D, 15
107. Andre Afriansyah, B, 15
108. M. Reza, A, 14
109. Muhammad Ihsan, C, 14
110. Juvendy S, A, 13
111. M. Hasan Basri, B, 13
112. M. Taufiqqurahman, B, 12
113. R.M. Rizky Wahyu, D, 12
114. Yohanes Adi Saputra, A, 11
115. Nyimas Putri Maharani, D, 11
116. M. Rizki Rizaldi, C, 8
117. Aneke Putri, C, 7
118. Rian Saputro, C, 6
119. Reza Ramadhan, C, 6
120. Teddy Fuad, C, 5
121. M. Syawalludin, C, 0
122. Riki Ferdiansyah, D, -
123. M. Hafiz Saputra, D, -
124. Dinar Sopianto, C, -
125. Muharrom Setya, C, -
126. KMS M Reza Muhaimi, A, -
127. Ahmad Daniel, D, -
128. M. Idrus, B, -
129. Ahmad Yusuf Ilham, D, -
130. Muhammad Ismail, C, -
131. Krisna, B, -
132. Andi Febi, D, -
133. Agustim, C, -

Catatan:
1. Yang belum mengumpulkan catatan, tugas akhir surat lamaran dan hal-hal lainnya silakan
diselesaikan paling lambat Kamis, 12 Desember 2013;
2. Yang tidak mencapai angka 75, maka dianggap REMEDIAL dan kegiatan REMEDIAL akan
dikonfirmasi kembali setelah agenda semesteran berakhir.

Palembang, 8 Desember 2013
Guru bidang Studi,

Alvian Kurniawan, S.Pd.

Hasil Ulangan Bahasa Indonesia Semester Ganjil Siswa Kelas X SMA Sumsel Jaya Palembang

Telah dilaksanakan ulangan semester ganjil untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas X SMA Sumsel Jaya Palembang pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 7 Desember 2013
Waktu : Pukul 07.00 s.d. 08.30 WIB
Tempat : Ruang 1-7 SMA Sumsel Jaya Palembang
Setelah dilakukan pengoreksian, maka berikut adalah data nilai hasil semesteran bahasa Indonesia siswa kelas X.A, X.B, X.C dan X.D.
(KKM = 75 (Tujuh puluh lima)

01.Balkis Mauliani, C, 86
02.`Dyah Ihsania, D, 85
03.`Faisal Akbar, B, 84
04. Shelfyani, C, 84
05. Ayu Aprilia, A, 76
06. Ellana Nur Aprilia, A, 76
07. Ayu Lestari, C, 75
08. Nurul Siti Jaleha, D, 72
09. Ayu Septianda, A, 72
10. Adinda Mutiara, B, 70
11. Pini Alpinitasari, A, 69
12. Ayu Novita, A, 67
13. Bella Oktaviana, B, 67
14. Lulu, D, 67
15. Astuti, D, 66
16. Miftahul Jannah, B, 65
17. Novia, A, 65
18. M. Raka Fikriansyah, A, 65
19. Youfanny Yuliyas, A, 65
20. R. Rama Dwiantara, C, 62
21. Riduan Juliansyah, C, 62
22. M. Awaluddin, A, 60
23. Nyimas Ayu, A, 60
24. Riska Aryani, A, 60
25. M. Daniel Alfigh, B, 59
26. Afifah Farhana, D, 57
27. Bella Aulia, D, 55
28. Sahrul, D, 55
29. Erliza Regita, A, 54
30. Nanda Sartika, A, 54
31. Shafriyanti, A, 54
32. Resfiana, A, 54
33. M. Arfansyah, B, 54
34. Aji Sona, D, 53
35. Nurul Sakinah, B, 53
36. M. Jecky Aprizal, A, 53
37. Antarico Wiragian, D, 53
38. Lia Febriani, D, 52
39. Arianto Wijaya, D, 52
40. M. Rio Ramadhan, B, 52
41. Adji Pangestu, C, 52
42. Tri Milanda, C, 51
43. M. Agustiawan, B, 50
44. Kevin Dwiyanto, A, 49
45. Putri Amelia, B, 49
46. Frecylia, D, 49
47. Yuli Isnati, B, 49
48. M. Anjasmara Triansah, C, 48
49. Ricky Fernando, A, 48
50. M. Sakti Permadi, D, 47
51. M. Ilham Pratama, A, 46
52. Sri Devi, A, 45
53. M. Yusuf Deni, B, 45
54. Siti Maharani, D, 44
55. R. Aditya Manggala, D, 44
56. Valenia, C, 44
57. Tita Meirina, C, 43
58. Maulana Soni, A, 42
59. Merlina, D, 42
60. Cici Jarista, B, 41
61. Deas Zikriansyah, C, 41
62. Kgs. Gilang Ramadhan, B, 41
63. Bobby Lerian, D, 40
64. Heriadi, D, 40
65. Defri Marlanda, B, 38
66. Marina Darvianti, B, 37
67. Ilham Ramadhan, B, 37
68. M. Kurniawan, B, 37
69. M. Arman Wijaya, B, 37
70. Nabila, C, 36
71. Syella Puspa Indah, C, 36
72. M. Puadi, C, 35
73. Ary Putra Nirwana, D, 34
74. M. Teddi, A, 33
75. Adi Pratama, B, 33
76. Sicilia Susanti, D, 33
77. M. Reza Fahlevi, A, 33
78. M. Nando Saputra, D, 32
79. Syamsul, B, 31
80. Maulana Ahsan, A, 31
81. Triani Lulu, B, 31
82. M. Hafizo, B, 31
83. Linda, D, 30
84. Suryati, A, 30
85. M. Syukri Irfani, A, 30
86. Meliani, C, 29
87. Meity Irianty, B, 28
88. A. Nur Saiful Annam, B, 28
89. Jimmi Iswara, B, 27
90. Sigit Pratama, B, 25
91. Agus Saputra, C, 25
92. Kendy Pratama, A, 25
93. Wais Al Korni, A, 25
94. Kgs. Geriansyah, B, 25
95. M. Firmansyah, B, 24
96. Ari Alamsyah, A, 24
97. Bill Phill, C, 23
98. M. Darmawan, D, 23
99. Lela Apriyanti, C, 20
100. Hardy Saputra, A, 19
101. M. Khalid Ghifari, D, 19
102. Meidina Sulfani, B, 18
103. M. Suryadi, C, 18
104. Gustiawan Choery, A, 17
105. Joni Iswanto, C, 16
106. M. Faisal Amir, D, 15
107. Andre Afriansyah, B, 15
108. M. Reza, A, 14
109. Muhammad Ihsan, C, 14
110. Juvendy S, A, 13
111. M. Hasan Basri, B, 13
112. M. Taufiqqurahman, B, 12
113. R.M. Rizky Wahyu, D, 12
114. Yohanes Adi Saputra, A, 11
115. Nyimas Putri Maharani, D, 11
116. M. Rizki Rizaldi, C, 8
117. Aneke Putri, C, 7
118. Rian Saputro, C, 6
119. Reza Ramadhan, C, 6
120. Teddy Fuad, C, 5
121. M. Syawalludin, C, 0
122. Riki Ferdiansyah, D, -
123. M. Hafiz Saputra, D, -
124. Dinar Sopianto, C, -
125. Muharrom Setya, C, -
126. KMS M Reza Muhaimi, A, -
127. Ahmad Daniel, D, -
128. M. Idrus, B, -
129. Ahmad Yusuf Ilham, D, -
130. Muhammad Ismail, C, -
131. Krisna, B, -
132. Andi Febi, D, -
133. Agustim, C, -

Catatan:
1. Yang belum mengumpulkan catatan, tugas akhir surat lamaran dan hal-hal lainnya silakan
diselesaikan paling lambat Kamis, 12 Desember 2013;
2. Yang tidak mencapai angka 75, maka dianggap REMEDIAL dan kegiatan REMEDIAL akan
dikonfirmasi kembali setelah agenda semesteran berakhir.

Palembang, 8 Desember 2013
Guru bidang Studi,

Alvian Kurniawan, S.Pd.